Hackspett

Att det är en hackspett ser nog de flesta, men vilken sort och vilket kön? För att underlätta bestämningen bad jag spetten att vrida på huvudet. Detta utspelade sig utanför köksfönstret söndagen den 6 november.