Vad är detta?

Inga nya bra bilder i kameran. Det får bli ett fem år gammalt foto. Frågan är nu: Vad förställer bilden? Det först rätt öppnade (?) svaret belönas med en pryl!